top of page

PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO INFORMACIJA

PRIVATUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Europos parlamento ir tarybos priimtam reglamentui dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas), šiuo Reglamentu nustatomos taisyklės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant šių asmenų asmens duomenis ir taisyklės, susijusios su laisvu asmens duomenų judėjimu.

Šiomis taisyklėmis „Privatumas ir duomenų apsauga“ UAB MMD INVESTMENTS, juridinio asmens kodas 305744721, registruotos buveines adresas Šv. Stepono g. 29-55, LT-01312 Vilnius (toliau – Bendrovė) siekia supažindinti Jus, kokia tvarka UAB MMD INVESTMENTS bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Šiose taisyklėse pateikiamos pagrindinės nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu. Visa papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis taip pat gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse ir kituose dokumentuose.

Bendrovė pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti arba papildyti šias taisykles. Apie šių taisyklių pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbiant pakeitimus šioje interneto svetainėje. Atskirais atvejais Bendrovė gali informuoti asmenis apie privatumo ir duomenų apsaugos tvarkymo pakeitimus pateikiant pranešimą paštu arba elektroniniu paštu.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas:

Bendrovė – UAB MMD INVESTMENTS , juridinio asmens kodas 305744721, registruotos buveines adresas Šv. Stepono g. 29-55, LT-01312 Vilnius.

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas:

Bendrovė ketina tvarkyti asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniais pagrindais. Asmens duomenys tvarkomi:

• sutarčių pagrindu – siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Bendrovės arba esant ikisutartiniams santykiams, kai Jūs kreipėtės į Bendrovę; • dėl atsiskaitymų valdymo – kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su atsiskaitymais už parduodamą turtą arba teikiamas paslaugas, esant sutartiniams santykiams; • dėl įsiskolinimų valdymo – kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su įsiskolinimu ir atliekant išieškojimo veiksmus, vadovaujantis sutarties arba teisės aktų reikalavimais. • dėl pateiktų paklausimų – kai tvarkomi asmens duomenys, siekiant išnagrinėti pateiktus paklausimus, skundus ir priimti sprendimus, vadovaujantis sutarties arba teisės aktų reikalavimais. • kai asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (esant valstybės ir/ar savivaldybės institucijų įpareigojimams bei siekiant šių įsipareigojimų įgyvendinimo ir kt.).

Pateikdami užklausą ir palikdami savo kontaktus, sutinkate su bendrovės UAB MMD INVESTMENTS asmens duomenų tvarkymo politika.

Bendrovės tvarkomų ir gaunamų asmens duomenų kategorijos:

• Asmens vardas ir pavardė; • Asmens kodas; • Lietuvos Respublikos piliečio paso ar ID kortelės numeris; • Užimamos pareigos; • Kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninis paštas); • Duomenys formuojami sutarties su Bendrove pasirašymo ir vykdymo metu (susirašinėjimas su Bendrove, teikiami paklausimai, raštai ir pan.).

Jūsų tvarkomus asmens duomenis gali gauti:

• Bendrovės darbuotojai.

Taip pat Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

• paslaugų teikėjams su kuriais Bendrovė bendradarbiauja ir Bendrovės vardu veikiantiems tretiesiems asmenims, kurie teikia Bendrovei turto pardavimo, klientų pritraukimo, suradimo ir aptarnavimo paslaugas, programinės įrangos priežiūros, rangos, apskaitos ir kitas paslaugas; • bankams ir kredito įstaigoms; • valdžios institucijoms ir įstaigoms; • skolų administravimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams (tuo atveju jeigu Bendrovės klientai tinkamai ir laiku nevykdo pagal Sutartį priklausančių mokėjimų ir apie tai buvo informuoti Bendrovės); • kitiems partneriams, kuriuos Bendrovė pasitelkia siekdama įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Asmens duomenys saugomi visą su Jumis sudarytos sutarties ir bendradarbiavimo laikotarpį, o taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar Sutarties pabaigos.

 

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę prašyti Bendrovės, leisti susipažinti su turimais Jūsų asmens duomenimis arba šiuos asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šiomis teisėmis Jus galite pasinaudoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl šių teisių įgyvendinimo, Jūs galite kreiptis į Bendrovę.

Jūs taip pat turite teisę pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, kuri atlieka priežiūros institucijos funkcijas, skundą, jeigu manote, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 

Jūsų pareigos:

Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad tinkamai susipažinote su šiame Pranešime pateikta asmens duomenų tvarkymo tvarka ir neprieštaraujate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų teikiamus asmens duomenis. Bendrovė neatsako už perteklinį duomenų tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei Jūs pateiksite. Jūs įsipareigojate informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos su tuo susijusios informacijos pasikeitimus.

 

Slapukai ir jų naudojimas:

Šioje svetainėje Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies).

Slapukai – tai nedidelis informacijos failas, kuris leidžia svetainei išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai gali būti trijų rūšių:

Būtinieji (grav – site): tokie slapukai yra būtini tam, kad svetainės vartotojas galėtų naudotis interneto svetaine ir jos funkcijomis;

Analitiniai (fbp ir ga) : tai slapukai, kurie seka svetainės vartotojo veiksmus svetainėje arba renka ir saugo informaciją apie svetainės vartotojo elgseną svetainėje arba seka statistinę informaciją apie apie svetainės vartotoją. Šie slapukai nerenka jokių asmens duomenų ir yra skirti gerinti svetainės veikimą;

Funkciniai (cookies-accepted): tai slapukai, kurie leidžia įsiminti svetainės vartotojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip vardas ar kalba), ankstesnį sutikimą su svetainėje taikomomis privatumo taisyklėmis, o taip pat pasiūlyti patobulintas, svetainės vartotojui asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie slapukai nestebi svetainės vartotojo naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad slapukai svetainėje yra naudojami, kai Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti.

bottom of page